Občni zbor združenja PMI Slovenija, 15. 6. 2017

June 25, 2017

Občni zbor članov združenja PMI Slovenija

Dne 15. 6. 2017 smo se člani združenja PMI Slovenija zbrali na rednem letnem občnem zboru. Prisotni smo soglasno potrdili poslovno in finančno poročilo.

Plan aktivnosti v letu 2017

Predsednica združenja Alenka Gruden je predstavila ambiciozen plan aktivnosti za naslednje leto. Med drugim bomo nadaljevali z organizacijo srečanj PM for Real in z aktivnostmi na Poganjkih projektov. Znanje projektnega managementa bomo širili kot gostujoči predavatelji na univerzah. Sodelovali bomo na dogodku PMI LIM in pri evropski iniciativi PMI R8. V sodelovanju z združenjem itSMF bomo oktobra letos izvedli konferenco. Predvidena je prenova statuta združenja, uvedba nove komunikacijske strategije in prenova spletnih strani. Pripravili bomo paket dobrodošlice za nove člane in organizirali družabni dogodek. Med rednimi aktivnostmi združenja je tudi stalno pridobivanje novih sponzorjev, donatorjev in partnerjev.

Nova člana izvršnega odbora

Na dnevnem redu občnega zbora so bile volitve dveh novih članov izvršnega odbora, ki sta bila soglasno izvoljena. Nova člana izvršnega odbora sta postala:
  • Antonela Divić Mihaljević

Njena vizija za združenje PMI Slovenija je širjenje projektnih znanj v vseh ciljnih skupinah od najmlajših, preko mladih in pripadnikov srednje generacije pa do najstarejših občanov z ustvarjanjem novih poslovnih, družbenih in izobraževalnih povezovanj.
  • David Kropf

Njegova vizija za združenje PMI Slovenija je krepitev osebne kot tudi profesionalne rasti vseh članov, prostovoljcev ter bodočih novih članov PMI z oblikovanjem spodbujajočega okolja medsebojnega zaupanja, sodelovanja in podpore med vsemi člani in prostovoljci.

Podelitev priznanj prostovoljcem združenja

Predsednica združenja Alenka Gruden je prisotne seznanila, da priznanje združenja za prizadevnost na področju Poganjkov projektov prejme Andreja Križnič, ki pa se ni mogla udeležiti srečanja, zato bo priznanje prejela ob naslednji priložnosti.

Občni zbor združenja PMI Slovenija, 15. 6. 2017

Slika 1: Prejemnica priznanja za prostovoljstvo – za prizadevnost na področju Poganjkov projektov – Andreja Križnič

Na pobudo Andreje Križnič je združenje PMI Slovenija predstavilo idejo za pilotni projekt Poganjkov projektov Mestni občini Nova Gorica, ki se je kot prva občina v Sloveniji odločila, da organizacijsko in finančno podpre ta projekt. Pod vodstvom Andreje Križnič in Petra Mihelja je bil projekt brezhibno izpeljan in dokončan v obliki zaključne prireditve, na kateri je bilo zaznati navdušenje vseh prisotnih in še več motivacije za izvedbo tovrstnih projektov v prihodnosti.

Spomnili smo se tudi nedavno preminulega člana združenja PMI Slovenija Giorgia Benso, ki nas je spodbujal pri Poganjkih projektov od samih začetkov.

Zadnje novice:


Bodite na tekočem o novostih v projektnem managementu in prihajajočih dogodkih