PM for Real že tretjič, 23. 3. 2017

March 26, 2017

Dobrodošlico tretjemu srečanju “PM for Real” je izrekel gostitelj prof. dr. Andrej Gubina v imenu Elektrotehnične fakultete. Moderator tokratnega srečanja je bil Aleš Štempihar, ki je odlično prestavil pomembnost zavezništva med vodjo projekta in sponzorjem.


Predstavitev, ki so jo mestoma popestrile vmesne debate z udeleženci, je trajala uro in pol, nato pa je sledila še krajša delavnica. Udeleženci so se razdelili v dve skupini z nalogo izdelati opis idealnega sponzorja.


Prva skupina je opredelila idealnega sponzorja kot (predstavitev je izvedla Antonela Divić Miahaljević):

 • podpornika projekta,
 • lastnika business case-a, ki zaupa svojem timu,
 • ki je avtoritativen, spoštovan in vpliven v svoji organizaciji in zna/zmore zagotoviti vire/sredstva,
 • ki ima moč odločanja, je motiviran in prisoten na vseh mejnikih projekta,
 • ki razume poslovne razloge za projekt.

Idealen sponzor po meri druge skupine (predstavitev je naredila Irena Jakša Zupančič) pa je bil opredeljen kot:

 • vpliven v podjetju,
 • dostopen, komunikativen in zna reševati probleme,
 • ki ima interes, da podpre projekt in PM,
 • ki je aktiven, agilen, fleksibilen,
 • ki zna sprejemati odgovornost.

Sklepna misel srečanja je bila, da je za uspešnost projekta ključna vzpostavitev trdnih vezi oziroma zaupanja med sponzorjem in vodjo projekta.
Udeleženci so na koncu predlagali dve tematiki, ki bi jih radi slišali v okviru naslednjih srečanj:

 • praktične izkušnje z načrtovanjem virov
 • post mortem analiza učinkov projekta.

PM for Real že tretjič, 23. 3. 2017

Slika 1: Udeleženci srečanja spet v fakultetnih klopeh

PM for Real že tretjič, 23. 3. 2017

Slika 2: Aleš Štempihar predstavlja, kako bi moral sponzor gledati na projekt

Zadnje novice:


Bodite na tekočem o novostih v projektnem managementu in prihajajočih dogodkih