PMBoK

PMBoK

Trenutno je v veljavi šesta izdaja dokumenta “Project Management Institute, Inc.”, PMI(R) “A Guide to the Project Management Body of Knowledge, PMBOK(R) Guide, Sixth Edition”. PMBoK je uradno preveden v 11 svetovnih jezikov (+ angl. v izvirniku) in je zagotovo najbolj razširjena publikacija na področju projektnega vodenja v svetovnem merilu, ki je tudi osnova za pridobitev certifikata PMP.

Slovenski prevod šeste izdajePMBOK® na žalost ne obstaja.

Primarni namen PMBOK® vodnika je prepoznati tisti del znanja projektnega vodenja, ki je na splošno priznan kot dobra praksa. “Prepoznati” pomeni zagotoviti splošen pregled v nasprotju z izčrpnim opisom. “Na splošno priznan” pomeni, da so opisano znanje in opisane prakse uporabne v večini projektov večino časa in da obstaja najširše soglasje o njihovi vrednosti in uporabnosti. “Dobra praksa” pomeni, da obstaja splošno soglasje, da lahko pravilna uporaba spretnosti (veščin), orodja in tehnik poveča možnosti za uspeh najširšega spektra različnih projektov. Dobra praksa ne pomeni, da naj bi opisano znanje bilo uporabljeno v enaki obliki na vseh projektih; vodstveni tim projekta je odgovoren za odločanje, kaj je primerno za katerikoli obravnavani (dani) projekt.

PMBoK