PMI Certificiranje

Certifikacija na področju projektnega vodenja zagotavlja posamezniku ustrezno podlago, na kateri gradi kariero vodenja projektov v globalnem poslovnem okolju.

Združenje PMI ponuja več vrst certifikacij, namenjenih projektnim vodjem v različnih fazah kariernega razvoja. Na voljo je več certifikacijskih programov, ki so mednarodno priznani in uporabni v poljubnih industrijskih panogah:
 • Project Management Professional (PMP®)
 • Program Management Professional (PgMP®)
 • Portfolio Management Professional (PfMP®)
 • Certified Associate in Project Management (CAPM®)
 • PMI Professional in Business Analysis (PMI-PBA®)
 • PMI Agile Certified Practitioner (PMI-ACP®)
 • PMI Risk Management Professional (PMI-RMP®)
 • PMI Scheduling Professional (PMI-SP®)

Več podrobnosti o posameznih certifikacijah poiščite na spletnih straneh PMI na povezavi Certifications.

S pridobitvijo certifikata PMI posameznik potrdi svoje znanje in utrdi svojo predanost projektnemu vodenju. PMI je bila prva organizacija, ki je omogočila certificiranje iz projektnega vodenja, certifikat PMP pa je bil prvi mednarodni certifikat s področja projektnega vodenja in je še danes priznan kot standard projektnega vodenja. Pripravili so ga projektni vodje na temelju svojih izkušenj in dobrih praks iz vsega sveta.

Koristi PMI certifikacij so številne, med drugim:


 • so vsesplošno uporabne in prilagodljive, saj ne temeljijo na določeni metodologiji, ampak so prenosljive med industrijskimi panogami, tržnimi nišami in zemljepisnimi lokacijami;
 • se nenehno posodabljajo v skladu s trenutnimi zahtevami projektnega vodenja, ki jih PMI spremlja z rednimi študijami;
 • spodbujajo profesionalno rast s pomočjo programa vzdrževanja certifikacije, po katerem morajo certificirani posamezniki stalno dopolnjevati svoja znanja in kompetence;
 • predstavljajo prednost pri zaposlovanju in možnost boljšega zaslužka v primerjavi z necertificiranimi kolegi.

Več podrobnosti o koristih PMI certifikacij poiščite na podstrani Koristi PMP certifikata.

Vsak posameznik se lahko odloči za pridobitev poljubne certifikacije, za katero izpolnjuje zahtevane pogoje. Proces potrebnih korakov prijave in pridobitve certifikacije je podrobneje opisan na podstrani Pridobitev PMP certifikata.

Vzdrževanje certifikata in beleženje točk PDU


Po uspešno opravljenem izpitu za pridobitev izbrane certifikacije je treba le-to vzdrževati in obnavljati v skladu s predpisano dinamiko in sicer je treba v določenem časovnem obdobju zbrati predpisano število točk (PDU – Professional Development Units), ki jih je mogoče pridobiti z nenehnim strokovnim razvojem in usposabljanjem.

Združenje PMI Slovenija nudi članom številne možnosti pridobivanja točk PDU, na primer s prostovoljnim delom na projektih združenja, s sodelovanjem na strokovnih srečanjih, s pomočjo pri organizaciji dogodkov združenja, s pisanjem vsebin (člankov in drugih objav) na spletnih medijih in podobno. Podrobnosti o vzdrževanju certifikacij so podrobneje predstavljene na podstrani Vzdrževanje PMP certifikata.

PMI Certificiranje

 • PMI Certificiranje