Predstavitev

Združenje za projektni management PMI Slovenija je neprofitna organizacija, ki uresničuje skupne interese posameznikov na področju projektnega managementa. Od leta 2002 je PMI Slovenija del globalne organizacije PMI, ki združuje okrog 500.000 globalnih članov in ima več kot 280 lokalnih združenj v večini držav sveta. Delujemo na osnovi prostovoljnega dela članstva, katerega cilj je zagotoviti pogoje za osebno in profesionalno rast na področju projektnega vodenja. Zavzemamo se za vodenje projektov z upoštevanjem svetovno priznanih standardov in licenc, raziskovalnega programa in priložnosti za razvoj kariere. 

PMI Slovenija je referenčna točka za vse, ki se zanimajo za projektno vodenje. Naše združenje, povezuje in spodbuja aktivno sodelovanje ter razvijanje in utrjevanje znanj z izmenjavo izkušenj in dobrih praks. S tem delovanjem stremimo k:
  • profesionalni rasti v projektnem managementu s programi in iniciativami oblikovanimi v skladu s potrebami,
  • promoviranju aktualnih tematskih seminarjev in delavnic za krepitev sposobnosti projektnih vodij in prispevanju k licenčnim programom PMI,
  • uvajanju poklica projektnega vodja, principov in tehnik v podjetja, izobraževalne institucije in strokovna združenja.

S svojim delovanjem prispevamo k prepoznavnosti in sprejemanju pomembne vloge projektnega vodenja v gospodarstvu, znanstvenih in vladnih institucijah.

PMI Slovenija zastopa svoje člane z najbolj uglednimi osebami v projektnem vodenju v Sloveniji z namenom pridobivanja znanj in izmenjave izkušenj.

Vabimo vas, da se nam pridružite in izkoristite priložnosti, ki vam jih v združenju PMI Slovenija nudimo.

Izvršni odbor PMI Slovenia, Ljubljana Chapter

Predstavitev

  • Predstavitev