Formalna dokumentacija

 Formalno dokumentacijo društva predstavljajo:


  • Letna poslovna in finančna poročila, ki jih IO predstavi na vsakoletnem občnem zboru;
  • Zapisniki občnih zborov in volitev organov društva;
  • Akti društva.

Predstavitev

  • Predstavitev