Šesto srečanje PM for Real, 15. 6. 2017

June 25, 2017

Šesto srečanje PM for Real

Združenje PMI Slovenija je v soorganizaciji z Zavodom RS za transfuzijsko medicino (ZTM) dne 15.6.2017 organiziralo šesto srečanje PM for Real. Dogodek je bil slavnostno obarvan zaradi proslave 15. obletnice združenja PMI Slovenija, nadaljeval pa se je z občnim zborom članov združenja.

Direktor Zavoda RS za transfuzijsko medicino dr. Danijel Starman je v uvodnih besedah prisotne seznanil o dejavnostih zavoda in krvodajalstvu nasploh. V Sloveniji se lahko pohvalimo z dobro razvitim krvodajalstvom, dolgo in uspešno tradicijo, dobro zgrajenim sistemom krvodajalstva, zadostnim številom krvodajalcev in visoko pripravljenostjo ljudi za dajanje krvi.

Šesto srečanje PM for Real, 15. 6. 2017

Slika 1: Direktor Zavoda RS za transfuzijsko medicino dr. Danijel Starman

Transfuzijska služba v okviru ZTM zagotavlja zadostne količine varne in ustrezne krvi. Razen zbiranja, predelave, testiranja in oskrbe s krvjo in krvnimi pripravki se ZTM ukvarja tudi s področjem diagnostičnih storitev, ki vključujejo preiskave prejemnikov krvi ter mikrobiološke preiskave.

Ker je delo v ZTM sestavljeno iz mnogih aktivnosti, ki se izvajajo v obliki projektov, za katere je potrebna koordinacija in nadzor, razmišljajo o uvedbi projektne metodologije in morda tudi projektne pisarne. V združenju PMI Slovenija smo se zato odločili, da v strokovnem delu srečanja razpravljamo o dobrih praksah uvedbe projektne metodologije in/ali projektne pisarne.

Uvajanje projektne metodologije in/ali projektne pisarne

Dolgoletna članica PMI Slovenija Špela Urh Popovič je podala svoje videnje in izkušnje o pristopih pri uvajanju projektne metodologije in/ali projektne pisarne. Povedala je, da je cilj projektne metodologije in projektne pisarne (PMO) podpora učinkovitemu vodenju in uspešnemu zaključevanju projektov za doseganje ciljev organizacije. Opozorila je, da projektna metodologija ni zgolj birokracija in da projektna pisarna ne služi le nadzoru.

Pred uvajanjem projektne metodologije in vzpostavitvijo projektne pisarne si zastavimo vprašanja, s katerimi razjasnimo cilje na področju projektnega vodenja in projektov nasploh in se vprašamo, kaj želimo z metodologijo doseči. Uvajanje se lahko razlikuje od organizacije do organizacije glede na to, kakšna je kultura na področju projektnega vodenja in projektov nasploh, katera je osnovna dejavnost organizacije in kateri so ključni izdelki in/ali storitve, ter ali organizacija izvaja projekte skupaj z zunanjimi izvajalci.

Šesto srečanje PM for Real, 15. 6. 2017

Slika 2: Dolgoletna članica PMI Slovenija Špela Urh Popovič pri podajanju svojega videnja in izkušenj o pristopih pri uvajanju projektne metodologije in/ali projektne pisarne

Glede priporočil pri uvajanju projektne metodologije in/ali projektne pisarne je Špela Urh Popovič povedala, da ni recepta in je potrebno upoštevati specifiko vsake organizacije. Ni zaželeno uvajanje birokracije in prestrogo definiranih procesov ter pravil, saj je ključna fleksibilnost. Projektna metodologija in projektna pisarna morata biti predvsem podpora projektnim vodjem in vodstvu organizacije. Uvajanja se lotimo postopno, v smislu evolucije in ne revolucije. Po uvedbi metodologije je treba zagotavljati stalno vzdrževanje v smeri optimizacije in sprememb v skladu s strategijo organizacije. Smiselno je vključiti čim več praktičnih primerov in zagotoviti bazo znanja preteklih projektov. Najbolje je upoštevati vodilo »manj je več«.

Med potekom in po predavanju se je razvila spontana razprava med udeleženci o predstavljenih izhodiščih za uvajanje projektne metodologije in projektne pisarne. Zanimiva tema, ki se je odprla med diskusijo, je bila kako uskladiti sistem vodenja kakovosti ISO 9001 s projektno metodologijo.

Na tokratnem srečanju PM for Real je sodelovalo 14 udeležencev.

 

Zadnje novice:


Bodite na tekočem o novostih v projektnem managementu in prihajajočih dogodkih