Uredniški odbor

V času izhajanja glasila v letih 2010 do 2014 so pri njegovem nastajanju sodelovali:

Jana Barba – urednica prve številke in pobudnica

Maja Ferle – urednica

Primož Frelih – tehnična podpora

Ana Sustič – tehnična podpora