Uspešna soizvedba konference Skupaj do odličnosti, 23. in 24. oktober 2017

November 26, 2017

Med 23. in 24 oktobrom 2017 smo prostovoljci neprofitnih združenj PMI Slovenija in itSMF Slovenija organizirali dvodnevno konferenco z naslovom »SKUPAJ DO ODLIČNOSTI«. Glavna tema konference je bila obvladovanje aktualnih multidisciplinarnih znanj. Konferenca je potekala  na Zavarovalnici TRIGLAV, v Ljubljani.

Uspešna soizvedba konference Skupaj do odličnosti, 23. in 24. oktober 2017

1.DAN – 23. oktober

Na prvi dan konference se je odvijala delavnica z naslovom »The Phoenix Project«, ki jo je vodil Jan Schilt MSc HRD iz Nizozemske. Skozi delavnico so se udeleženci naučili, kako razmišljati na popolnoma nov način: nova terminologija, nova kultura, nova struktura timov in še mnogo drugega. Poleg odlično izvedene delavnice so člani PMI  pridobili 3 PDU točke, ki jih potrebujejo za ohranjanje PMP® certifikata.

Uspešna soizvedba konference Skupaj do odličnosti, 23. in 24. oktober 2017

 

2.DAN – 24. oktober

Osrednji del konference je predstavljal, kako in zakaj vpeljati novosti v poslovanje in kakšna so zavedanja predstavnikov vodstev za vpeljavo novih poslovnih strategij v organizacije.  V prvem sklopu sta bila predstavljena stanje in trend digitalizacije, »DevOps in GDPR«, sledila je študija primera uporabe agilne metode ter predavanje  »Od prodaje – do prodaje – skozi projekt. Prodaja mora biti vpeta v celoten projekt, da se stranka vrača«.

Uspešna soizvedba konference Skupaj do odličnosti, 23. in 24. oktober 2017

Po odmoru je sledil drugi sklop v katerem smo imeli možnost pridobiti informacije o poslovnemu vidiku mikro storitev, nato pa je sledila predstavitev z naslovom »The DevOps Juggernaut and Why You Should Care«. Avtor je poudaril pomen zavedanja DevOps-a. Sledilo je predavanje o pristopu, na kakšen način se lotiti digitalne transformacije. Pred kosilom je bilo odlično predavaje o javnem nastopanju in retoriki. Po kosilu smo nadaljevali z DevOPS-u in procesom transformacije.  V nadaljevanju smo se seznanili z bolj poslovno informativno orientirano temo, kako v Zavarovalnici Triglav povezujejo poslovno strategijo z informacijsko tehnologijo, digitalizacijo in inovacijami. Zavarovalnica Triglav ima vzpostavljen sistem konstantnega razvoja in širitve  produktov tako interno kot eksterno. Kasneje smo imeli priložnost slišati, kako pomembna je organizacijska kultura in vodenje  in s tem tudi agilna metoda digitalnega poslovanja. V zadnjem delu so  predavatelji predstavili pomen razširjenega ITSM koncepta v podporo upravljanju sprememb na vseh nivojih in »Turning elephants agile and making them stay that way«.

Uspešna soizvedba konference Skupaj do odličnosti, 23. in 24. oktober 2017

Skupaj s številnimi tako slovenskimi kot tujimi predavatelji se je dne 24. oktobra zaključila super zgodba, ki jo želimo ponoviti tudi v naslednjem letu.

Uspešna soizvedba konference Skupaj do odličnosti, 23. in 24. oktober 2017

V imenu organizacijske ekipe se vam iskreno zahvaljujemo za obisk in sodelovanje na konferenci. Upamo, da je poslovna konferenca »SKUPAJ DO ODLIČNOSTI«  zadovoljila vaša pričakovanja.

Še enkrat se zahavljaujemo tudi sponzorjem Zavarovalnici Triglav, Microsoft, IBM, itSM CENTER, NIL, PARSEK, TROIA, INFORMATIKA, farmedica, SWTOOLS in Elektro Gorenjska, ki so nam pomagali izvesti dogodek.

Zahvaljujemo se tudi vsem predavateljem in prostovoljcem, ki so pomagali, da smo uspešno izvedli konferenco, ter udeležencem, zaradi katerih je ves vloženi trud poplačan.

David Kropf, član IO

Zadnje novice:


Bodite na tekočem o novostih v projektnem managementu in prihajajočih dogodkih