Sprememba datuma za občni zbor PMI Slovenija & vabilo k oddaji kandidature za Izvršni ali Nadzorni odbor združenja PMI Slovenija

February 19, 2018

Združenje PMI® Slovenija vabi člane k vložitvi kandidature za Izvršni ali  Nadzorni odbor v PMI Slovenija. Volitve bodo potekale na občnem zboru, ki bo v prostorih podjetja Marand d.o.o. (Koprska ulica 100 v Ljubljani), in sicer 29. 03. 2018 ob 17.00.

H kandidaturi vabimo vse aktivne člane, ki si želijo ustvarjati politiko in delovanje našega društva. Naše društvo za promocijo projektne kulture in projektnega managementa v Sloveniji zelo uspešno raste in se razvija. Kar nam potrjujejo pozitivne ocene naših članov, rast števila članov in zanimanje podjetij za sodelovanje in pokroviteljstvo naših dogodkov. Vabimo vas, da oddate kandidaturo za Izvršni ali Nadzorni odbor in se aktivno vključite v delovanje našega društva. Kot član izvršnega ali nadzornega odbora boste imeli možnost udeležbe na mednarodnih dogodkih, ki jih organizira PMI in sodelovati s kolegi iz sosednjih društev in celega sveta.

Sprememba datuma za občni zbor PMI Slovenija & vabilo k oddaji kandidature za Izvršni ali Nadzorni odbor združenja PMI Slovenija

V skladu s statutom društva PMI Slovenija in priporočili organizacije PMI.org bomo v okviru volitev na občnem zboru izbrati kandidate za naslednje vloge:

Sprememba datuma za občni zbor PMI Slovenija & vabilo k oddaji kandidature za Izvršni ali Nadzorni odbor združenja PMI Slovenija

Nadzorni odbor PMI Slovenija

Nadzorni odbor spremlja zakonitost dela izvršnega odbora in opravlja nadzor nad finančno – materialnim poslovanjem Združenja. Nadzorni odbor je sestavljen iz treh članov, ki jih izvoli občni zbor. Člani nadzornega odbora ne morejo biti hkrati tudi člani izvršnega odbora. Nadzorni odbor izvoli izmed sebe predsednika. Mandatna doba nadzornega odbora je dve leti.

Prijava h kandidaturi

Za kandidaturo morate izpolniti spodnjo prijavnico in jo podpisano (sken) po e-pošti poslati na e-naslov: info@pmi-slo.org ali po navadni pošti na naslov Železna cesta 14, 1000 Ljubljana (s pripisom Kandidatura 2018).

Prijavnici priložite tudi vaš kratek življenjepis in vaše videnje Združenja PMI Slovenija.

Prisrčen pozdrav,

IO, PMI Slovenija

*****************************************************************************

VLOGA ZA KANDIDATURO (za mandatno obdobje 2018 – 2020)

Spodaj podpisani/podpisana vlagam kandidaturo za volitve v organ združenja PMI Slovenija.

Ime in priimek kandidata/kandidatke: _____________________________________________________

Naslov kandidata/kandidatke: _____________________________________________________________

Organ, v katerega kandidiram (Izvršni odbor ali Nadzorni odbor):  _________________________

Datum: ________________

Podpis kandidata/kandidatke: _____________________________________________________________

Zadnje novice:


Bodite na tekočem o novostih v projektnem managementu in prihajajočih dogodkih