Zaključna prireditev Poganjki projektov, 16. 3. 2017

March 26, 2017

ZAKLJUČNA PRIREDITEV „POGANJKI PROJEKTOV“ Z MESTNO OBČINO NOVA GORICA PRESEGLA PRIČAKOVANJA


16. marec 2017 je bil velik dan za PMI® Slovenija, saj je potekala največja prireditev v dosedanji zgodovini združenja.

Učenci, starši, učitelji, ravnatelji, predstavniki Mestne občine Nova Gorica, predstavniki sponzorjev in člani združenja PMI® Slovenija so napolnili športno dvorano Osnovne šole Milojke Štrukelj, v kateri je potekala zaključna prireditev uvajanja učnega pripomočka »Poganjki projektov« v goriških osnovnih šolah.

Na začetku prireditve je vse pozdravil župan Matej Arčon, ki je pojasnil, zakaj so projekti pomembni in zakaj je Mestna občina Nova Gorica kot prva slovenska občina podprla ta projekt. Poudaril je, da občina še posebej rada podpre aktivnosti, ki prispevajo k pridobitvi potrebnega znanja, ki ga bodo učenci lahko uporabili v prihodnosti.

Sledila je predstavitev sedmih korakov v postopku učnega pripomočka (izkaznica projekta, soočanje idej, miselni vzorec, drevo aktivnosti, časovnica, semafor in zgodba projekta), ki jih je potrebno opraviti, da projekt uspešno začnemo, planiramo, izpeljemo in končamo. Na zanimiv in kreativen način so teh sedem korakov predstavili kar učenci (od 2. do 9. razreda), ki so sodelovali pri uvajanju učnega pripomočka »Poganjki projektov«.

Ocenjevalna komisija strokovnjakov s področja projektnega vodenja (v sestavi Andreja Trojar Lapanja, vodja projektne pisarne Mestne občine Nova Gorica in člani PMI® Slovenija Jana Barba, Andrej Česen in Alenka Slabe), je vse izdelke pregledala, ovrednotila skladnost izdelkov s postopki in priporočili učnega pripomočka in posredovala pedagoginjam ustrezno poročilo.

Član komisije Andrej Česen je v svojem kratkem nastopu zelo pohvalil tako pedagoginje kot učence za njihovo izjemno kreativnost in zavzetost, kar je privedlo do sijajnih rezultatov.

Za nagrade učencem so poleg Mestne občine Nova Gorica poskrbeli tudi podjetja Elektro Primorska, Zavarovalnica Triglav, Dabra (Magma X) in Parsek.

Radko Carli, direktor sektorja za distribucijsko omrežje iz podjetja Elektro Primorska, je poudaril pomen projektnega vodenja in pripadajočega znanja, spretnosti in veščin, saj tudi sami v podjetju iščejo dobre vodje projektov.

Egon Fornazarič, svetovalec direktorja podjetja Zavarovalnica Triglav OE Nova Gorica, je potrdil pomembnost uspešnih projektov. Zavarovalnica Triglav si prizadeva podpreti čim več družbeno koristnih iniciativ v slovenskem prostoru ter na ta način prispevati k razvoju.

Predstavnik izvršnega odbora PMI® Slovenija (sicer tudi član tima in sponzor projekta) Peter Mihelj, vodja projekta Andreja Križnič in predstavniki sponzorjev so se skupaj zahvalili učiteljicam, ravnateljem ter drugim članom tima, ki so pomembno prispevali k uspešni izvedbi celotnega projekta.

Po koncu prireditve se je dogajanje preselilo v avlo, kjer so si udeleženci lahko ogledali plakate in izdelke učencev, ki so pod mentorstvom in vodstvom svojih učiteljic pri rednem pouku obravnavali različne teme (Snovi, Veter, Bivališča, Pomen hrane, 160 let šolstva v Solkanu, Spodbujamo bralne navade, Merske enote povezujejo male in velike, To sem jaz, Evolucija),  z uporabo prijemov projektnega dela, predstavljenih v učnem pripomočku »Poganjki projektov«.

Za prijetno presenečenje je poskrbel organizator v sodelovanju s Pekarno Brumat, kjer so posebej za to priložnost izdelali 15-kilogramsko torto velikanko.

O PROJEKTU


Pilotni projekt sta v sodelovanju izvedla Združenje PMI® Slovenija in Mestna občina Nova Gorica. Projekt je vključeval izobraževanje pedagogov (ki so se prostovoljno prijavili za sodelovanje), mentoriranje pri pripravi projektov, strokovno ocenjevanje (ovrednotenje) ter pregledovanje izdelkov, organiziranje zaključne prireditve in nagrajevanje vseh sodelujočih.

Pri projektu programa uvajanja učnega pripomočka »Poganjki projektov« v goriških šolah je sodelovalo 9 učiteljic iz osnovnih šol v Dornberku in Solkanu in iz osnovnih šol Frana Erjavca ter Milojke Štrukelj iz Nove Gorice. V razredih in krožkih je bilo udeleženih 224 učenk in učencev, ki so z uporabo novega načina dela v kratkem času končali 12 projektov.

PROJEKTNI TIM


Projekt je od začetka do konca vodila Andreja Križnič (PMI® Slovenija) v tesnem sodelovanju z Andrejo Trojar Lapanja (Mestna občina Nova Gorica), ki se je osebno zavzela za uspešno izvedbo projekta.

V timu so bili tudi Peter Mihelj in Andrej Česen (oba člana PMI® Slovenija). Izjemno pomembno vlogo so odigrale vse pedagoginje – nosilke prijavljenih projektov, imenoma učiteljice Elena Bolje, Nataša Šinigoj in Martina Merljak iz OŠ Dornberk, Mojca Batič Škarabot

iz OŠ Fran Erjavec, Darja Krašček, Metka Nunčič iz OŠ Solkan, Suzana Harej, Iris Mohorič in Laura Ozebek iz OŠ Milojke Štrukelj. Omenjene pedagoginje so ne le izvedle projekte z učenkami in učenci v razredu, temveč so skupaj z otroki pripravile odlične točke in nastope na zaključni prireditvi in mimogrede še pomagale pri postavitvi razstave plakatov.

Pri izvedbi zaključnega dogodka so nam zelo pomagali delavci OŠ Milojke Štrukelj skupaj s skupino osnovnošolcev – prostovoljcev, ki so opremili in pospravili celoten prireditveni prostor.

Poleg omenjenih so k uspešni izvedbi projekta pomembno prispevali tudi zamejska učiteljica Egle Frandolič iz OŠ Sovodnje, ki je predstavila svoje zanimive in dragocene izkušnje med izobraževanjem učiteljic, Katja Turk Medvešček z nesebično izposojo svojih projektnih plakatov in članice PMI® Slovenije Antonela Divić Mihaljević, Jana Barba, Alenka Slabe, Maja Ferle na čelu s predsednico združenja Alenko Gruden.

Velika zahvala gre tudi Daliji Vodice iz PMI® NIC za vso pomoč in prenos znanja ter (žal) pokojnemu Giorgiu Juriju Bensi za mentorstvo, podporo in da je do konca verjel v nas. Ponosni smo, da smo uresničili tudi njegove sanje.

Slike in izdelke si lahko ogledate na www.poganjkiprojektov.com

Zaključna prireditev Poganjki projektov, 16. 3. 2017


Zaključna prireditev Poganjki projektov, 16. 3. 2017     Zaključna prireditev Poganjki projektov, 16. 3. 2017

Zaključna prireditev Poganjki projektov, 16. 3. 2017         Zaključna prireditev Poganjki projektov, 16. 3. 2017

Zadnje novice:


Bodite na tekočem o novostih v projektnem managementu in prihajajočih dogodkih