MANAGER INVESTICIJSKIH PROJEKTOV (m/ž)

Ime podjetja: Sij d.d.
Delovno mesto: MANAGER INVESTICIJSKIH PROJEKTOV (m/ž)
Vrsta zaposlitve:
 Nedoločen čas
Rok prijave: 25. 10. 2023
Lokacija dela: Jesenice
Kontakt: zaposlovanje@sij.si
Spletno mesto: https://www.sij.si/sl/druzba/nalozbe-v-ljudi/zaposlitev/

Glavne naloge izbranega kandidata bodo:

Manager investicijskih projektov vodi srednje in zelo zahtevne investicijske projekte ter samostojno opravlja dela in naloge:

 • sklicevanje in vodenje sestankov projektnega tima ter investicijske komisije, zagotavljanje priprave zapisnikov;
 • koordinacija in/ali vodenje priprave vseh planskih dokumentov projekta;
 • izvedba ali sodelovanje pri predstavitvah zasnove projekta in zagonskega elaborata projekta vodstvu družbe, investicijski koordinaciji SIJ in strateškemu kolegiju SIJ;
 • vodenje proizvodnih, investicijskih in optimizacijskih projektov, pomoč pri izvajanju nalog projektov ter koordinacija subjektov projektne organizacijske strukture;
 • sodelovanje s službami za nabavo, finance in kontroling družbe;
 • nadzor nad vsebinskim, časovnim in stroškovnim potekom projektnih aktivnosti ter zagotavljanje ažurnosti podatkov v vseh dokumentih poročanja;
 • redno mesečno pisno in osebno poročanje o stanjih projektov;
 • reševanje nastalih zastojev v okvirju pooblastil;
 • pravočasno posredovanje vseh potrebnih podatkov o zastojih, predlogih rešitev ter posledičnih spremembah planskih dokumentov Projektni pisarni;
 • priprava zaključnega poročila o izvedbi ter končnega poročila o projektu;
 • izvajanje vseh nalog v življenjskem ciklu projekta v skladu z obstoječim sistemom projektnega managementa oziroma z navodili o projektnem managementu v Skupini SIJ – investicijski projekti na področju osnovnih sredstev;
 • presojanje, priprava in posredovanje predlogov za spremembe sistema projektnega managementa;
 • konstantno izobraževanje na področju projektnega vodenja ter prenosa znanja na sodelavce;
 • opravljanje drugih z izvajanjem in v okviru glavnih nalog povezanih nalog, po navodilu nadrejenega.

Kandidat mora izpolnjevati naslednje pogoje:

 • VII. stopnja univerzitetne izobrazbe;
 • vsaj 3 leta primerljivih delovnih izkušenj;
 • aktivno znanje angleščine;
 • napredno računalniško znanje;
 • poznavanje metodologije projektnega managementa, zaželjena nacionalna poklicna kvalifikacija »vodja projekta« oziroma mednarodni certifikat na področju projektnega managementa (IPMA, PMI);
 • izrazita želja po stalnem strokovnem usposabljanju na področju projektnega managementa;
 • natančnost, odgovornost, samoiniciativnost, sposobnost timskega dela, vodstvene kompetence, večopravilnost, sposobnost dela pod stresom;
 • vozniški izpit B kategorije.

Izbranemu kandidatu nudimo:

 • delo v stabilnem podjetju in urejene pogoje dela;
 • strokovno usposabljanje in izobraževanje;
 • možnost razvoja kariere in napredovanja.

Z izbranim kandidatom/kandidatko bomo sklenili delovno razmerje za nedoločen čas s poskusnim delom 6 mesecev.

Kraj opravljanja dela: Jesenice

Zainteresirani svojo prijavo z življenjepisom v slovenskem in angleškem jeziku ter dokazilom o pridobljeni strokovni izobrazbi, drugih znanjih ter opravljenih izpitih pošljite na elektronski naslov zaposlovanje@sij.si do 25.10.2023.

sij skupina logo

© pmi-slo.org, Vse pravice pridržane.
magnifier linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram