PM4Real

Cilj PM4Real

Glavni cilj PM4Real dogodkov je prispevanje k kontinuiranem razvoju in povečanju prepoznavnosti ter uveljavljanju projektnih vodij in projektne stroke. Neformalno druženje in mreženje sta neločljiva sestavina teh dogodkov.

Kako poteka PM4Real dogodek?

Napoved dogodka → Vabilo članom → Prijava na dogodek → Udeležba → Prejem povzetka z gradivi dogodka → Zbiranje predlogov za nove dogodke → Priprava novega dogodka

Po napovedi dogodka se posreduje vabilo za prijavo po elektronski pošti vsem članom PMI Slovenija, ki so dovolili e-komuniciranje. Dogodek se objavi na spletni strani združenja in vabilo posreduje vsem članom PMI Slovenija. Po prijavi in udeležbi na dogodku, vsi imetniki PMP certifikata prejmejo 2 PDU. Osnovna ideja strokovnih srečanj PM4Real je, da nekdo predstavi zanimivo iztočnico, ostali pa se vključimo v diskusijo in se iz nje skušamo česa naučiti. Iztočnica ni nujno predstavitev rešitev, kot so dobre prakse in metodološka znanja projektnega vodenja. Lahko so čisto konkretni izzivi konkretnih projektov, ki jih potem skupaj rešujemo.

Za vsak posamičen dogodek je v naprej pripravljena nekajminutna predstavitev za iztočnico v Powerpointu. Nato vsi skupaj skozi diskusijo obravnavamo tematiko in si izmenjavamo izkušnje, ki smo si jih v zvezi s tematiko nabrali pri svojem delu. V primeru, da smo zadovoljni z zaključki diskusije vezane za obravnavano temo, se lahko premaknemo na drugo temo oziroma lahko skupaj dogovorimo teme za naslednje srečanje ter kdo bo nosilec, ki bo pripravil iztočnico. Najbolj uporabne zaključke kratko dokumentiramo za objavo na spletni strani PMI Slovenija. Moderator srečanj je Antonela Divić Mihaljević, ki poskrbi, da vsi, ki bodo želeli, pridejo do besede. Srečanja potekajo v sproščenem vzdušju, kjer naj nikomur ne bi bilo nerodno postavljati kakršnihkoli vprašanj v zvezi s projektnim vodenjem in širše.

Največkrat iščemo odgovore na vprašanji:
Ali smo zaradi PMP certifikata boljši kot projektni vodja?
in
A nam PMBOK res lahko pomaga v vsakodnevnih situacijah?

Seveda je odgovor v obeh primerih pritrdilen. Certifikat smo si prislužili s kar nekaj prakse in tudi PMBOK ni zgolj teorija, ampak predvsem skupek dobrih praks, ki pa dobro delujejo le, če jih uporabimo na pravi način. Vendar okoliščine na projektih nikoli niso idealne (kot v knjigi) in prave recepte je včasih težko najti, sploh če jih išče vsak sam.

Kotizacija

Dogodki so za člane PMI® Slovenija brezplačni, prav tako za vse ki se dogodka udeležijo prvič. Seveda se dogodka lahko udeležijo tudi vsi ostali s plačilom prispevka 15€ z DDV. Kotizacijo nakažite na transakcijski račun št. 6100 0001 4386 902 odprt pri banki Delavska hranilnica d.d., najkasneje 3 dni pred izvedbo srečanja. Po srečanju vam bomo po pošti poslali račun.

Zakaj PM4real?

Dve od ključnih poslanstev PMI sta izmenjava izkušenj in mentorstvo, zato se je slovensko združenje PMI odločilo, da za svoje člane in tudi nečlane, organizira redna strokovna srečanja, ki potekajo od leta 2017. Namen teh srečanj je, da skozi pogovor skušamo poiskati praktične rešitve za resnične izzive projektnega vodenja in to na karseda sproščen način.

PDU’s

Imetniki certifikata PMP prejmejo 2 PDU točki za udeležbo na dogodkih PM4Real. Predavatelji pa posebej sporočajo ure, ki so jih porabili za pripravo predstavitve. Vsaka ura je vredna 1PDU. Zaradi boljše organiziranosti je potrebno predhodna prijava na elektronski naslov

Kdaj so PM4Real dogodki?

Srečanja so redna in običajno tretji četrtek v mesecu ob 17 uri s trajanjem dve uri. Izjema so šolske počitnice, ko dogodkov ne izvajamo.

Predlogi tem za nove dogodke PM4Real

Prosim vas, če na naslov dogodki@pmi-slo.org predlagate nove teme, o katerih bi želeli diskutirati v naslednjih mesecih, lahko pa nadaljujemo tudi s katero od že obravnavanih tem. Obenem pa tudi iščemo prostovoljce, ki bi bili pripravljeni podati iztočnico v prihajajočih mesecih. Kandidata iščemo tudi že za naslednje srečanje, ki bo predvidoma decembra. Če ste pripravljeni pripraviti iztočnico, na dogodki@pmi-slo.org sporočite tematiko in mesec v katerem bi jo lahko predstavili. Tipično imamo srečanja tretji četrtek v mesecu (lokacija se menja). Predstavitev je lahko kratka, pomembno je, da debata steče. Veselimo se vaših predlogov in naslednjega srečanja z vami!

Komu so namenjeni dogodki PM4Real?

Vabljeni so vsi projektni vodje in člani projektnih timov, ki jih tematika projektnega vodenja zanima.

Obravnavane teme

 1. srečanje PM4Real – Earned Value Method 19.2.2017, Edo Pavlič
 2. srečanje PM4Real – Učinkovita komunikacija, 16.2.2017, Alenka Slabe
 3. srečanje PM4Real – Odgovorni sponzor kot zaveznik projektnega managerja, 23. 3.2017, Aleš Štempihar
 4. srečanje PM4Real – Kako oceniti obseg dela na projektu?, 20.4.2017, Edo Pavlič
 5. srečanje PM4Real – Prodajni krog in projektno vodenje, 18.5.2017, Marjan Bradeško
 6. srečanje PM4Real – Uvajanje projektne metodologije in/ali projektne pisarne?, Špela Urh Popovič, 15.6.2017
 7. srečanje PM4Real – Sožitje agilnega in tradicionalnega projektnega vodenja, 21.9.2017, Maja Ferle
 8. srečanje PM4Real – PM for Real za prostovoljce, 12.12.2017, Alenka Gruden
 9. srečanje PM4Real – PMI_Critical Success Factors, 25.1.2018 Sonja Kralj
 10. srečanje PM4Real – Ključne spremembe v PMBoK® Guide 6th edition. 29.3.2018, Andreja Križnič
 11. srečanje PM4Real – IT orodja projektnega vodenja, 24.5.2018 , Miha Lenič
 12. srečanje PM4Real – Project Management in Practice, 03.10.2018, Chris Grassmuck
 13. srečanje PM4Real – Risk Management, 25.10.2018, Maja Brajković