Čeprav je Slovenija majhna in se lahko odpeljemo praktično kamorkoli v državi, kadarkoli je potrebno imeti sestanek ali srečanje v živo, tudi pri nas opažamo trend dela na daljavo. Jasno, če delamo na projektu, kjer je potrebno dnevno sodelovanje med skupinami v različnih krajih, postane vsakodnevna vožnja na lokacijo kmalu mučna in nepotrebna.

S številnimi orodji, ki so danes na voljo, od katerih so mnoga povsem sprejemljiva tudi brezplačna, je omogočeno komuniciranje na daljavo, brez potrebe, da bi bili fizično skupaj v istem prostoru. S sodelavci se lahko pogovarjamo prek videokonferenc, lahko klepetamo prek orodij za izmenjavo kratkih sporočil, izdelke shranjujemo v repozitorijih in si izmenjujemo dokumente prek shrambe v oblaku.

Delo na daljavo lahko uvedemo iz različnih razlogov, na primer:

  • Sodelovanje več izvajalcev. Ker je mnogo podjetij v Sloveniji majhnih, je za izvedbo večjih projektov potrebno sodelovanje več podjetij, od katerih niso nujno vsa v istem kraju. Vedno bolj običajno postaja, da sodelujoči na projektih komuniciramo prek videokonferenc, na primer med Ljubljano in Mariborom, Koprom ali Novo Gorico in se le občasno srečamo v živo.
  • Delo v mednarodnem okolju. Zaradi številnih tehnoloških možnosti, ki olajšajo komunikacijo, je delo v mednarodnem okolju povsem sprejemljivo. Morda potrebujemo strokovnjaka za točno določeno ozko specializirano področje, pa ga ne najdemo v bližini? Lahko ga najamemo prek katerega od spletnih portalov za posredovanje dela. Želimo izvesti večji projekt po ugodni ceni? Najamemo lahko izvajalce iz podjetij v Vzhodni Evropi ali Aziji, kjer so cene storitev nižje v primerjavi z našimi. Želimo odpreti s.p. in se preseliti na rajsko plažo, od koder opravljamo delo na daljavo? Zakaj pa ne, moj bivši sodelavec je naredil prav to.
  • Delo od doma. Pred leti so bili zelo popularni odprti delovni prostori, ki bi naj omogočali prosto komunikacijo med sodelavci. A raziskave kažejo, da odprti prostori niso najbolj primerni za opravljanje dela, pri katerem je potrebna zbranost, saj v odprtem prostoru ni mogoče zagotoviti prepotrebnega miru. Zaradi tega je delo od doma, kjer ni odvečnih motenj, lahko bolj učinkovito. Tudi v Sloveniji vedno več podjetij omogoča občasno delo od doma, zato da razbremenijo zaposlene z vsakodnevno vožnjo in jim omogočijo, da določene naloge opravijo v miru. V tujini pa delo od doma postaja zaželeno tudi zaradi tega, ker delodajalec prihrani strošek za najem in vzdrževanje delovnega prostora.

Zagotavljanje učinkovite komunikacije

Znano je, da je na projektih komunikacija najpomembnejša. Ker je vedno vpletenih več deležnikov, je medsebojna komunikacija nujno potrebna, zato da vsi vedo, kaj kdo dela in kako bo vsak posameznik prispeval k doseganju skupnega cilja projekta.

Kadar so vsi člani projektne skupine na istem kraju, je več spontane komunikacije, na primer ob jutranji kavi ali ob skupnem kosilu, zato se včasih nejasnosti rešujejo spotoma. Kadar pa so izvajalci oddaljeni med seboj, je manj možnosti za sprotno komunikacijo in zato se morda drobne težave, ki bi se lahko odpravile na hitro z dogovorom med člani skupine, pokažejo kot večje težave, ki jih je treba načrtno reševati. Pri delu na daljavo je zato potrebno več načrtnega komuniciranja, možnosti za izmenjavo povratnih informacij med vsemi člani projektne skupine in več proaktivnega upravljanja tveganj.

Kadar delamo v mednarodnem okolju, je lahko dodatna težava časovna razlika, ki onemogoča sodelovanje med rednim delovnim časom katerega izmed sodelujočih. Potrebno je skrbno načrtovanje sestankov, ki upošteva delovni čas vseh vpletenih. V zadnjem času tudi postaja bolj zaželeno sodelovanje med podjetji, ki so vsaj približno v enakem časovnem pasu, na primer podjetja iz Evrope najemajo izvajalce iz Vzhodne Evrope, podjetja iz ZDA pa izvajalce iz Južne Amerike.

Dolgotrajno delo od doma pa lahko ima za posledico, da delodajalec oziroma člani projektne skupine na delavca v nekem smislu pozabijo, rezultat pa je, da delavec ni dovolj izkoriščen. Zato je pri delu od doma potrebna disciplina, tako delavca, da ta opozori, kadar ni dovolj vključen v delo, kakor tudi delodajalca oziroma vodje projekta, ki mora skrbno spremljati naloge, ki jih opravlja delavec.

Ne glede na to, kako opravljamo delo na daljavo, velja, da je prepotrebno se včasih dobiti v živo in se spoznati, saj imamo tako predstavo o ljudeh, s katerimi delamo, tudi če se kasneje pogovarjamo le s pomočjo tehnologije.