O konferenci

Slovenski neprofitni združenji itSMF Slovenija in PMI Slovenija združujeta aktualne vsebine upravljanja storitev IT in projektnega managementa v skupni mednarodni konferenci SKUPAJ DO ODLIČNOSTI, ki se bo odvijala 19. in 20. marca 2019 v Ljubljani. Konferenca je doživela uspešno prvo izvedbo oktobra 2017. Številni pozitivni odzivi udeležencev in želja po obvladovanju potrebnih interdisciplinarnih znanj, ki jih potrebuje sodobno podjetje, so nam bili vodilo za prihajajočo konferenco, s katero želimo ambiciozno preseči vse okvire prve izvedbe.

Osrednja tema konference bo navezana na digitalno transformacijo in novo nastale modele medsebojnega delovanja in upravljanja storitev, ki so že pričeli nastajali kot posledica transformacije. V ospredje postavljamo virtualne time, nove načine projektnega vodenja, različne načine povezovanja storitev v oblaku ter možnosti podpore, ki jih podjetjem omogočajo oblačne storitve in vodijo k poslovni odličnosti. Med prvimi bomo predstavili novo verzijo ITIL v4. Poleg slovenskih strokovnjakov bomo gostili priznane tuje predavatelje iz Združenega kraljestva, Nemčije in ZDA ter prikazali številne dobre prakse.

V sklopu drugega konferenčnega dne, 20. marca 2019, bodo predavatelji iz tujine in domači strokovnjaki povezali vsebine konference z izvedbo praktičnih poldnevnih delavnic in strokovnih diskusij. Dodatno se bodo za študente odvijala brezplačna popoldanska predavanja iz projektnega vodenja.

Vsebine bodo zanimive za vse tiste, ki so odgovorni za vodenje ter vpeljavo novosti v poslovanje ter seveda za predstavnike vodstev, ki se zavedajo vpliva novosti na poslovne strategije. Ocenjujemo, da bo prisotnih do 200 udeležencev. Za večjo odmevnost dogodka sodelujemo pri promociji z izjemno uspešno marketinško agencijo Mediade.