Na prvem dvodnevnem skupnem srečanju hrvaškega in slovenskega združenja PMI dne 20. in 21. septembra 2019 v Termah Čatež so se razvile zanimive debate o agilnem projektnem vodenju. Srečanja se je udeležilo približno 30 udeležencev.

V petek, 20. septembra je Frank Turley predstavil zanimiv predlog, kako enostavno razložiti koncept in strukturo projektnega vodenja tistim, ki jih zanima projektno vodenje kot poklic, preden se lotijo priprave na zahtevne tečaje in certificiranje PMP. Namreč na internetu je prosto dostopno orodje, ki poleg kratkega teoretičnega dela vključuje tudi vaje. Uporabnikom omogoča poenostaviti procese vodenja projektov in preprečiti morebitne težave na projektih. Zainteresirani lahko to preverijo na povezavi  tukaj.

Predavanju je sledila zanimiva debata, v kateri so člani združenja PMI tudi predstavili in se posvetovali okrog njihovih aktualnih projektov in spremljajočih izzivov.

V soboto, 21. septembra je Mark Engelhardt v svojem zanimivem in sijajno izvedenem predavanju orisal okvir najpomembnejših značilnosti agilne metodologije projektnega vodenja. Predstavil je zgodovino praks projektnega vodenja in razložil, da so agilni načini pravzaprav povratek h koreninam in osnovam projektnega vodenja. Mark je zagovarjal stališče, da je hibridni model edini relevanten dandanes. V kolikšni meri združimo klasičen in agilni pristop pa je potrebno presoditi glede na tradicionalni del v primerjavi s prilagodljivim in obdržati enako razmerje med znanim in neznanim.

Obe predavanji sta bili ocenjeni z odličnimi ocenami, predavatelji so bili res vrhunski!  Sledila je zanimiva razprava, v kateri so udeleženci imeli priložnost povprašati predavatelje o temah, ki so bile načete med predavanjem. Po izjemno uspešnem srečanju se že veselimo naslednjega skupnega dogodka s hrvaškim združenjem PMI!