Številka 1

Glasilo Združenja PMI Slovenija

Leto 1 Števillka 1

19. marec 2010

Številka 2

Glasilo Združenja PMI Slovenija

Leto 1 Števillka 2

9. junij 2010

Številka 3

Glasilo Združenja PMI Slovenija

Leto 1 Števillka 3

22. november 2010

Številka 4

Glasilo Združenja PMI Slovenija

Leto 2 Števillka 4

4. marec 2011

Številka 5

Glasilo Združenja PMI Slovenija

Leto 2 Števillka 5

4. julij 2011

Številka 6

Glasilo Združenja PMI Slovenija

Leto 2 Števillka 6

19. december 2011

Številka 7

Glasilo Združenja PMI Slovenija

Leto 3 Števillka 7

2. julij 2012

Številka 8

Glasilo Združenja PMI Slovenija

Leto 3 Števillka 8

12. december 2012

Številka 9

Glasilo Združenja PMI Slovenija

Leto 4 Števillka 9

23. april 2013

Številka 10

Glasilo Združenja PMI Slovenija

Leto 4 Števillka 10

20.november 2013

Številka 11

Glasilo Združenja PMI Slovenija

Leto 5 Številka 11

30.junij 2014