Zapisnik

Občni zbor 29.3.2018

Zapisnik z občnega zbora dne 29.03.2018

Statut združenja

PMI Slovenija

Statut, sprejet na občnem zboru 2018

Odločba o registraciji

pri upravni enoti

Vpis v register pri UE Ljubljana dne 08.03.2002