Zapisnik

Občni zbor 27.2.2020

Zapisnik z občnega zbora dne 27.2.2020

Zapisnik

Občni zbor 3.4.2019

Zapisnik z občnega zbora dne 3.4.2019

Statut združenja

PMI Slovenija

Statut, sprejet na občnem zboru 2019

Odločba o registraciji

pri upravni enoti

Vpis v register pri UE Ljubljana dne 08.03.2002