Vodja projekta je eden od poklicev prihodnosti, zato je tudi znanje o vodenju projektov znanje prihodnosti. Le dober vodja lahko v sodelovanju z timom uspešno izpelje projekt, ki je gonilo razvoja in napredka vsake organizacije in celotne družbe. Zato, da bi to znanje osvojile čim mlajše generacije, smo člani PMI Slovenija že pred leti z mednarodno iniciativo PMI®, ki smo jo poimenovali »Poganjki projektov« začeli sejati projektno kulturo med učenkami in učenci osnovnih šol. Po nekaj letih je izobraženih več kot 700 učiteljic po Sloveniji, v šolskem letu 2016/2017 je pa prvič izveden pilotni projekt v sodelovanju z Mestno občino Nova Gorica, ki je kot prva občina v Sloveniji podprla program. Sedaj naučene metode uporablja že 280 učenk in učencev (od 2. do 9. razreda). V okviru tega pilotnega projekta je izpeljan zaključni dogodek na katerem so učenci in učiteljice predstavili svoje izkušnje ter razstavili izdelke projektov ter rezultate dela. Ta pilotni projekt je bil pomemben mejnik, saj so javnosti prvič predstavljeni konkretni rezultati učencev na zaključni prireditvi. PMI Slovenija z izvajanjem »Poganjkov projektov«  pomembno prispeva k širjenju znanja projektnega vodenja v našem okolju.

Učni pripomoček »Poganjki projektov«

Učni pripomoček so izdelali strokovnjaki projektne in pedagoške stroke. Nova dopolnjena različica je prilagojena uporabi na interaktivni tabli. Cilj učnega pripomočka je posredovati globalno preizkušene prakse s področja projektnega vodenja, ki jih učenci in učitelji na enostaven način uporabijo pri izvajanju projektov. Izvajanje projektov po globalno priznanih in preizkušenih standardih ima številne prednosti in veliko dodano vrednost za:

 • vodstvo šole – uspešna realizacija zastavljenih projektov in zviševanje kvalitetne ravni izobraževanja z novo pridobljenim praktičnim znanjem projektnega vodenja brez stroškov za usposabljanje;
 • učitelje – manj stresno delo in učinkovitejše izvajanje projektov po učnem načrtu, lažje in enostavnejše vodenje in sledenje projektov, razvijanje mehkih veščin, organiziranje, komuniciranje, timsko delo;
 • učence – pridobivanje znanj za življenje, timsko delo, sprejemanje odgovornosti in sodelovanje v timu, razvijanje mehkih veščin, razvijanje pozitivne samopodobe in osebnosti;
 • starše – boljša povezanost s šolo, zadovoljstvo s pridobivanjem novega znanja in uspehov otrok.

Prek povezave na spletni strani Poganjki projektov lahko priročnik pridobite brezplačno.

Program za uvajanje učnega pripomočka »Poganjki projektov«

Izvršni odbor združenja PMI Slovenija v novembru 2015 potrdil Program za uvajanje učnega pripomočka “Poganjki projektov”, ki so ga pripravili člani projektnega tima. Od novembra 2015 dalje v združenju PMI Slovenija vse aktivnosti v zvezi z uvajanjem učnega pripomočka “Poganjki projektov”” izvajamo v skladu s potrjenim programom. Program uvajanja učnega pripomočka Poganjki projektov lahko prenesete na tej povezavi.

Spletna stran poganjkiprojektov.com

Na spletni strani Poganjki projektov lahko podrobneje spoznate primere, kako v šolah uporabljajo orodja projektnega vodenja.

Usposabljanje učiteljev in mentorstvo

Združenje PMI Slovenija prostovoljno usposablja učitelje in izvaja mentorstvo pri vodenju projektov. Do konca oktobra 2015 se je naših informativnih seminarjev udeležilo že 700 slovenskih učiteljev. Usposabljanja so predstavljena na spletni strani »Poganjki projektov«. Od novembra 2015 dalje usposabljanja izvajamo po programu za uvajanje učnega pripomočka »Poganjki projektov«. Program smo pripravili zato, da vam ponudimo več izbire. Posebno pozornost posvečamo mentorstvu pri uporabi učnega pripomočka, ker verjamemo, da vam bo sodelovanje z našimi strokovnjaki za projektno vodenje v pomoč predvsem pri preverjanju pravilne uporabe tehnik vodenja projektov po učnem pripomočku in pridobivanju povratne informacije glede vaših izložkov projekta (npr. drevo aktivnosti, časovnica, semafor projekta ipd.). Če ste zainteresirani tudi vi, nam sporočite na spodaj navedeni kontakt. Z veseljem se bomo dogovorili za ustrezen termin usposabljanja in mentorstva v projektih.

Sodelovanje

Veseli bomo sodelovanja z vami. Za prijave in vprašanja nam pišite na e-naslov info@pmi-slo.org; v polje »zadeva« vpišite »Poganjki projektov«. Telefon dežurne osebe na sedežu združenja je 01 431 3075. Kontaktna oseba za projekt »Poganjki projektov« je Andreja Križnič.

 • Avtorji: Walter Ginevri iz PMI® NIC iz Milana in učiteljica Mariù Moresco
 • Izhodišče: PMBOK® vodnik (Project Management Body of Knowledge)
 • Cilj: predstaviti življenjski cikel projekta (od oblikovanja ideje do planiranja, spremljanja in končanja projekta) v razumljivem jeziku za šolsko okolje.
 • Namen: pomagati učiteljem pri iskanju novih poti, kako »poučevati, da se bodo otroci naučili« s pomočjo dobre prakse, ki se uporablja pri vodenju projektov.
 • Ne nadomešča ustaljenih metod vodenja didaktičnih projektov, ampak dopolnjuje način poučevanja, ki ga učitelj lahko z veliko mero prožnosti prilagodi. Spodbuja kreativno razmišljanje, sodelovanje, komunikacijo in timsko delo.
 • Celovit skupek metod in orodja za pomoč pri poučevanju v osnovnih šolah, še posebej pri didaktičnih projektih, ki jih med šolskim letom pripravljajo učitelji in njihovi učenci.

Razširjanje učnega pripomočka je brezplačno prek PMIEF™ (www.pmief.org). Pripomoček je preveden v 14 jezikov in se uporablja po celem svetu.

 • Začetki v 2011: prevod prve izdaje učnega pripomočka v slovenski jezik. Prostovoljci združenja PMI Slovenija smo zagotovili prevod učnega pripomočka Poganjki projektov v slovenski jezik s ciljem, da bi bil učiteljem in učiteljicam v osnovnih šolah v pomoč, ko z otroci izvajajo projekte. Otroci preko posrednega spoznavanja projektnega vodenja pridobivajo pomembne veščine za uresničevanje velikih zamisli v življenju. Prevod smo novembra 2011 izvedli: Jana Barba,Alenka Slabe, Maja Andolšek Košutnik, Maja Ferle. Strokovno recenzijo prevoda in uskladitev z vodnikom PMBOK je opravil Andrej A. Česen. Pri prevodu posodobljene različice učnega pripomočka v septembru 2013 sta ob prej naštetih članih sodelovali še Antonela Divić Mihaljević in Irena Intihar.
 • V 2012: PMI Slovenija sodeluje pri natečaju Poganjki projektov v Gorici (z PMI NIC).
 • Od 2012 dalje: PMI Slovenija za učitelje slovenskih OŠ izvaja informativne seminarje – do oktobra 2015 se jih udeleži 700 učiteljev.
 • Izid in prevod druge izdaje učnega pripomočka (prilagojen uporabi na interaktivni tabli).
 • Na podlagi izkušenj pripravita Jana Barba in Andrej Česen osnutek Programa za uvajanje učnega pripomočka „Poganjki projektov“.
 • Projektni tim nato izdela Program za uvajanje učnega pripomočka „Poganjki projektov“, ki ga odobri IO PMI Slovenija novembra 2015.
 • Program vključuje formativna usposabljanja učiteljev, daje večji poudarek na mentorstvu učiteljem ter predvideva izvedbo natečaja “Poganjki projektov”.

„Metoda projektnega vodenja je odlična motivacija za učence, ki jih povezuje, spodbuja in hkrati pripravlja na metode dela, ki jih bodo potrebovali v svojem poklicnem življenju ne glede na položaj v podjetju. Smiselno jo je uvajati v vse stopnje šolanja – od prvih izkušenj najmlajših učencev do aktivnih samostojnih izvedb manjših projektov v zaključnih razredih osnovne šole.“ (Katja Turk Medvešček)

 

„Morda bi poudarila, da smo projekt izvajali v okviru rednega pouka, sicer pri različnih predmetih, a ni predstavljal dodatnega dela.“ (Suzana Godina Jelušič)

 

„Kaj sem se naučila iz te izkušnje? Kako na zanimiv način pritegniti pozornost otrok za sodelovanje in kasneje za izpeljavo projekta.“ (Ines Dobec)

Vodja projekta: Andreja Križnič, PMP, članica združenja PMI Slovenija

v sodelovanju z Andrejo Trojar Lapanja, vodjo projektne pisarne Mestne občine Nova Gorica

Povzetek aktivnosti v okviru projekta

 • Predstavitev programa ravnateljem.
 • Objava natečaja in zbiranje prijav.
 • Usposabljanje v treh delih v organizaciji Mestne občine Nova Gorica.
 • Izvajanje projektov in mentorstvo učiteljev na šolah.
 • Formiranje komisije za strokovno oceno projektov in zbiranje projektov.
 • Zaključna prireditev za sodelujoče učitelje, učence, starše in širšo javnost (razstava projektov in slavnostna prireditev z podelitvijo simboličnih nagrad učencem in potrdil in nagrad učiteljem).
Učni pripomoček „Poganjki projektov“
 • Avtorji: Walter Ginevri iz PMI® NIC iz Milana in učiteljica Mariù Moresco
 • Izhodišče: PMBOK® vodnik (Project Management Body of Knowledge)
 • Cilj: predstaviti življenjski cikel projekta (od oblikovanja ideje do planiranja, spremljanja in končanja projekta) v razumljivem jeziku za šolsko okolje.
 • Namen: pomagati učiteljem pri iskanju novih poti, kako »poučevati, da se bodo otroci naučili« s pomočjo dobre prakse, ki se uporablja pri vodenju projektov.
 • Ne nadomešča ustaljenih metod vodenja didaktičnih projektov, ampak dopolnjuje način poučevanja, ki ga učitelj lahko z veliko mero prožnosti prilagodi. Spodbuja kreativno razmišljanje, sodelovanje, komunikacijo in timsko delo.
 • Celovit skupek metod in orodja za pomoč pri poučevanju v osnovnih šolah, še posebej pri didaktičnih projektih, ki jih med šolskim letom pripravljajo učitelji in njihovi učenci.

Razširjanje učnega pripomočka je brezplačno prek PMIEF™ (www.pmief.org). Pripomoček je preveden v 14 jezikov in se uporablja po celem svetu.

Izkušnje v Sloveniji 2011–2015
 • Začetki v 2011: prevod prve izdaje učnega pripomočka v slovenski jezik. Prostovoljci združenja PMI Slovenija smo zagotovili prevod učnega pripomočka Poganjki projektov v slovenski jezik s ciljem, da bi bil učiteljem in učiteljicam v osnovnih šolah v pomoč, ko z otroci izvajajo projekte. Otroci preko posrednega spoznavanja projektnega vodenja pridobivajo pomembne veščine za uresničevanje velikih zamisli v življenju. Prevod smo novembra 2011 izvedli: Jana Barba,Alenka Slabe, Maja Andolšek Košutnik, Maja Ferle. Strokovno recenzijo prevoda in uskladitev z vodnikom PMBOK je opravil Andrej A. Česen. Pri prevodu posodobljene različice učnega pripomočka v septembru 2013 sta ob prej naštetih članih sodelovali še Antonela Divić Mihaljević in Irena Intihar.
 • V 2012: PMI Slovenija sodeluje pri natečaju Poganjki projektov v Gorici (z PMI NIC).
 • Od 2012 dalje: PMI Slovenija za učitelje slovenskih OŠ izvaja informativne seminarje – do oktobra 2015 se jih udeleži 700 učiteljev.
 • Izid in prevod druge izdaje učnega pripomočka (prilagojen uporabi na interaktivni tabli).
 • Na podlagi izkušenj pripravita Jana Barba in Andrej Česen osnutek Programa za uvajanje učnega pripomočka „Poganjki projektov“.
 • Projektni tim nato izdela Program za uvajanje učnega pripomočka „Poganjki projektov“, ki ga odobri IO PMI Slovenija novembra 2015.
 • Program vključuje formativna usposabljanja učiteljev, daje večji poudarek na mentorstvu učiteljem ter predvideva izvedbo natečaja “Poganjki projektov”.
Rezultati v Sloveniji 2011-2015

„Metoda projektnega vodenja je odlična motivacija za učence, ki jih povezuje, spodbuja in hkrati pripravlja na metode dela, ki jih bodo potrebovali v svojem poklicnem življenju ne glede na položaj v podjetju. Smiselno jo je uvajati v vse stopnje šolanja – od prvih izkušenj najmlajših učencev do aktivnih samostojnih izvedb manjših projektov v zaključnih razredih osnovne šole.“ (Katja Turk Medvešček)

 

„Morda bi poudarila, da smo projekt izvajali v okviru rednega pouka, sicer pri različnih predmetih, a ni predstavljal dodatnega dela.“ (Suzana Godina Jelušič)

 

„Kaj sem se naučila iz te izkušnje? Kako na zanimiv način pritegniti pozornost otrok za sodelovanje in kasneje za izpeljavo projekta.“ (Ines Dobec)

Pilotni projekt z MO Nova Gorica

Vodja projekta: Andreja Križnič, PMP, članica združenja PMI Slovenija

v sodelovanju z Andrejo Trojar Lapanja, vodjo projektne pisarne Mestne občine Nova Gorica

Povzetek aktivnosti v okviru projekta

 • Predstavitev programa ravnateljem.
 • Objava natečaja in zbiranje prijav.
 • Usposabljanje v treh delih v organizaciji Mestne občine Nova Gorica.
 • Izvajanje projektov in mentorstvo učiteljev na šolah.
 • Formiranje komisije za strokovno oceno projektov in zbiranje projektov.
 • Zaključna prireditev za sodelujoče učitelje, učence, starše in širšo javnost (razstava projektov in slavnostna prireditev z podelitvijo simboličnih nagrad učencem in potrdil in nagrad učiteljem).