Vzdrževanje certifikata PMP/CAPM

Vse pridobljene PMI certifikate (razen CAPM) je treba vzdrževati v skladu s programom CCR (angl. Continuing Certification Requirements). Za obnovo certifikata mora posameznik pridobiti predpisano število točk PDU (angl. Professional Development Units) v predpisanem časovnem obdobju z nenehnim strokovnim razvojem in izobraževanjem. V splošnem velja, da je ena ura porabljenega časa enaka eni točki PDU, dovoljeno pa je zaokroževanje na četrtino ure. Več podrobnosti o pogojih za vzdrževanje posameznega certifikata, načinu beleženja točk PDU in postopku za obnovo certifikatov je na spletni strani PMI na tej povezavi: Maintain Your Certification