Študenti in dijaki

Želiš pridobiti izkušnje z vodenjem projektov?
Želiš aktivno sodelovati z izkušenimi PMI strokovnjaki iz Slovenije?
Želiš spoznanti karierne možnosti in prednosti s pridobivanjem certifikata PMI?

Potem je skrajni čas, da se včlaniš v PMI Slovenija in pridružiš PMI SKUPNOSTI.

Zakaj kariera v projektnem vodenju?

Vodje projekta so tisti, ki razumejo potek samega projekta od njegovega začetka do konca. Ker si kot vodja projekta udeležen v vseh fazah od faze Iniciacije (Initiation) do faze Zaključka (Closure), je zelo verjetno, da si edina oseba znotraj projektnega tima, ki ima popolno sliko in s tem nadzor nad projektom.

Kot vodja projekta boš imel priložnost delati v različnih panogah, ker v svojem bistvu, so vse veščine, ki se zahtevajo za uspešnega projektnega vodjo prenosljive preko meja posameznih panog. Priložnosti za napredovanje v karieri je ogromno. Glede na Project Management Institute’s Talent Gap Report iz leta 2017, bo samo v ZDA potreba po 2.2 milijona novih projektno orientiranih vlogah do leta 2027.

Ključne odgovornosti projektnega vodje

 • Pridobivanje resursov, izdelava projektnega načrta
 • Dodeljevanje projektnih nalog in upravljanje s planom projekta
 • Nadzorovanje, poročanje in upravljanje z napredkom projekta; projektna komunikacija
 • Upravljanje obsega in proračuna projekta
 • Vzpostavitev in ohranjanje odnosa s projektnimi
 • Upravljanje z izzivi in tveganji
 • Motivacija in vodenje projektnega tima

Karierna pot v projektnem vodenju; Karierne panoge

Karierna pot

 • Projektni koordinator / asistent
 • Projektni vodja
 • Vodja projektnih programov
 • Vodja projektnega portfelja
 • Vodja projektne pisarne
 • Izvršni direktor

Karierne panoge

 • Informacijska tehnologija
 • Zdravstvo
 • Bančništvo, Zavarovalništvo, Finančne inštitucije
 • Inženiring, Gradbeništvo, Proizvodnja
 • Letalstvo in obramba
 • Javni sektor
 • Svetovanje

Zahtevane tehnične in “mehke” veščine

Tehnične veščine

 • Poznavanje orodij za nadzor projektov: npr. Microsoft Project, Project Server, Team Foundation Server ali drugih
 • Poznavanje orodja za načrtovanje, spremljanje ter upravljanje projektov in projektnih nalog: npr. Jira, Primawera, Plainview ali drugih
 • Poznavanje različnih metodologij projektnega vodenja, organizacije projektnega dela in dobrih praks s področja zagotavljanja varnosti, npr. Scrum, Kanban, Lean Six Sigma, SAFe, DevSecOps in drugih

Mehke veščine

 • Veščine govorne in pisne komunikacije
 • Organiziran, sposoben paralelne izvedbe večih nalog (multi-tasker), usmerjen k podrobnostim
 • Vodja in reševalec problemov
 • Pogajalec in reševalec konfliktov
 • Tehnično in poslovno izkušen

Project Management Certifications

CAPM: Certified Associate in Project Management: “vstopni nivo” k certificiranju za projektno vodenje
PMP: Project Management Professional: Certifikat za izkušene vodje projektov
PgMP: Program Management Professional: Certifikat za tiste, ki so sposobni voditi hkrati več, kompleksnih projektov
PfMP: Portfolio Management Professional: Certifikat za tiste, ki upravljajo s projektnim portfeljem podjetja z namenom doseganja strateških ciljev.

© pmi-slo.org, Vse pravice pridržane.
magnifier linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram