Objavite delovno mesto

Na naši spletni strani smo dodali podstran Objavi delovno mesto, kjer vabimo podjetja, ki iščejo projektne vodje, da objavijo svoja razpisana delovna mesta.

objavi delovno mesto

Delo mora biti vezano na projektno vodenje in tiste, ki delajo kot strokovnjaki za vodenje projektov. Zaposlitev mora biti v Sloveniji ter delo mora biti plačano. Pri oddaji obrazca o prostem delovnem mestu morate navesti ustrezne informacije, vključno z imenom podjetja, delovnim mestom, vrsto zaposlitve, rokom za prijavo, lokacijo zaposlitve, kontaktnim e-poštnim naslovom, URL-jem prostega delovnega mesta, logotipom podjetja in opisom delovnega mesta.

Naše poslanstvo je ustvarjati priložnosti za osebno in profesionalno rast projektnih vodij. Tako smo si zadali, da bomo posredovali informacije in priložnosti projektnim vodjem, ki iščejo delo na novem projektu. Objavljena delovna mesta bodo prikazana na strani Prosta delovna mesta, delili pa jih bomo tudi na našem LinkedIn profilu.

© pmi-slo.org, Vse pravice pridržane.
magnifier linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram